Quick Clean 500ml

Extremt effektiv och dryg universalrengöring som ger blanka ytor. Beroende på spädning täcker produkten de allra flesta områdena inom städ. Ger högglans på blanka ytor med en fläckfri och jämn torkning och fungerar därför utmärkt som fönsterputs. Har en långtidsverkande, smutsavvisande effekt för förenklat underhåll.
Användning: Restauranger, industri, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö etc.
Dosering: Fönsterputs och normal rengöring: ca 10-20 ml/10 L vatten. Dosen kan dubbleras vid hårt smutsade golv.

Volym: 0,5L

Extremt effektiv och dryg universalrengöring som ger blanka ytor. Beroende på spädning täcker produkten de allra flesta områdena inom städ. Ger högglans på blanka ytor med en fläckfri och jämn torkning och fungerar därför utmärkt som fönsterputs. Har en långtidsverkande, smutsavvisande effekt för förenklat underhåll.
Användning: Restauranger, industri, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö etc.
Dosering: Fönsterputs och normal rengöring: ca 10-20 ml/10 L vatten. Dosen kan dubbleras vid hårt smutsade golv.

Volym: 0,5L

Innehåller/contains: Alanine,N,N-bis,carboxymethyl,-,sodium,salt,1,3 0,5 L pH 9-10

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp
sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.