Uninfected – Ytdesinfektion

Uninfected ytdesinfektion är den kompletta långtidsverkande ytdesinfektionen.

  • Snabbverkande
  • Används på alla ytor
  • Stoppar smittspridning
  • Effektivare än traditionell alkoholbaserad desinfektion
  • Långtidsverkande

Uninfected är baserad på giftfria polymer som neutraliserar alla typer av bakterier, virus stafylokocker och mikroorganismer

Användning

Spraya på och torka av, alternativt spraya på en duk och applicera på samtliga ytor du vill hålla bakteriefria. Passar på alla ytor t.ex. toalett, kranar, handtag, telefoner, tangentbord, skötbord, britsar, strömbrytare m.m.